تخفیف ۵ درصدی افزایش حساب

شما کاربران گرامی می توانید با مراجعه به صفحه مشخصات کاریری و افزایش اعتبار خود (حداقل ۲۰ هزار تومان) از ۵ درصد تخفیف ویژه در خریدهای خود برخوردار شوید.
در حال حاضر مقدار اعتبار حساب شما معادل تومان می باشد.
برای افزایش اعتبار خود پس از ورود با نام کاریری از گزینه موجودی حساب نسبت به مانده و افزایش حساب خود اقدام نمایید تا در مرحله آخر خرید و انتخاب گزینه پرداخت با اعتبار از تخفیف ۵ درصدی برخوردار شوید.