تخفیف ۵ درصدی افزایش حساب

شما کاربران گرامی می توانید با مراجعه به صفحه مشخصات کاریری و افزایش اعتبار خود (حداقل ۲۰ هزار تومان) از ۵ درصد تخفیف ویژه در خریدهای خود برخوردار شوید.
در حال حاضر مقدار اعتبار حساب شما معادل [get-account-funds] می باشد.
برای افزایش اعتبار خود پس از ورود با نام کاریری از گزینه موجودی حساب نسبت به مانده و افزایش حساب خود اقدام نمایید تا در مرحله آخر خرید و انتخاب گزینه پرداخت با اعتبار از تخفیف ۵ درصدی برخوردار شوید.